Ras-sikringsprosjektet på fv 5722 utbedret en tidligere rasfarlig vei som også er skolevei. Byggingen av Flotunellen på 3850 meter kostet omlag 600 mill kr, og tunellen åpnet for trafikk 8. april 2022. Tunellen sikrer åpen vei fra Veslebygda til Flo og har gjort at folk har flyttet hjem til bygda igjen ettersom rasfaren er over (kreditering foto: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune).

Stadig flere kunder velger ISY Prosjekt Økonomi 

Alle landets fylkeskommuner, og en rekke av landets største kommuner, har nå tatt i bruk ISY Prosjekt Økonomi. Det gjør også stadig flere små- og mellomstore kommuner, som sikrer bedre kontroll på prosjektøkonomien ved å ta i bruk løsningen

ISY Prosjekt Økonomi er byggherrens prosjektstyringsløsning for å planlegge og holde kontroll over kontrakter og økonomien i et prosjekt eller en prosjektportefølje.   

– Dette er en ren kostnadsoppfølgingsløsning for byggherre, som fylker og kommuner benytter. Løsningen er en webapplikasjon som ligger i skyen.,det gjør at man får tilgang til applikasjonen ute hos kunde og på byggeplass. Basert på det har prosjektlederne tilgang til prosjektene med tilhørende statusoversikt, rapporter og dashbord uansett hvor man er, sier Kjersti Risberg Haugland, gruppeleder i Norconsult Digital.

Bergen kommune har brukt ISY Prosjekt Økonomi siden 2019, og har gjort seg veldig gode erfaringer med løsningen.   

– Våre prosjektledere har hatt stor nytte av verktøyet fordi de er sikret bedre kontroll i prosjektene. Det er blitt betydelig enklere å følge med på kostnader underveis, lage disposisjoner i forhold til rammene og følge med på påløpte kostnader. I tillegg er det lettere å dele informasjon innad i Bergen kommune, sier Eirik Bloch Haugland, avdelingsleder i Bymiljøetaten i Bergen kommune. 

Rassikringsprosjektet på fv 5722 sikret en tidligere rasfarlig vei som også er skolevei. Byggingen av Flotunellen på 3850 meter kostet omlag 600 mill kr, og tunellen åpnet for trafikk 8. april 2022. Tunellen sikrer åpen vei fra Veslebygda til Flo og har gjort at folk har flyttet hjem til bygda igjen ettersom rasfaren er over (kreditering foto: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune).

Ras-sikringsprosjektet på fv 5722 utbedret en tidligere rasfarlig vei som også er skolevei. Byggingen av Flotunellen på 3850 meter kostet omlag 600 mill kr, og tunellen åpnet for trafikk 8. april 2022. Tunellen sikrer åpen vei fra Veslebygda til Flo og har gjort at folk har flyttet hjem til bygda igjen ettersom rasfaren er over.

Kreditering foto: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune

Skalerbart system for kommuner  

Kjersti R. Haugland i Norconsult Digital forteller at statlig og kommunale kunder har vært med å forme produktet siden 2000-tallet, noe som har gjort at løsningen passer svært godt til aktører i offentlig sektor. Vi opplever nå at både små og mellomstore kunder virkelig har fått øynene opp for verktøyet.  

– Brukermiljøet i ISY Prosjekt Økonomi kan skaleres og tilpasses til hver enkelt kunde. Noen trenger mange lisenser, andre nøyer seg med få lisenser. Blant kundene våre er både de største og de minste kommunene i landet. Felles for alle byggherrene er at de skal investere i nybygg eller rehabilitere eksisterende bygg, og de innser at prosjektene ikke kan følges opp via bruk av Excel.  

 

Nyttig for rapportering  

ISY Prosjekt Økonomi er en rendyrket løsning for økonomistyring, og det sparer brukerne tid og ressurser. Vestland fylkeskommune har over 130 brukere og har nå tatt i bruk systemet på alle sine veiprosjekter som tunell, drift og vedlikeholdskontrakter.   

– Vi er veldig fornøyde med systemet. Det sparer oss for mye merarbeid og fjerner risikoen for brukerfeil, som for eksempel. feiltasting i Excel. I tillegg kan vi lage kvartalsrapporter mye mer effektivt. Vi får god hjelp av Norconsult Digital med å tilpasse rapportene våre til å gi oss akkurat den informasjonen vi trenger, sier seniorrådgiver Veronika Bøe Holvik i Vestland Fylkeskommune.   

Norconsult Digital tilpasser applikasjonen til kundens behov i leveransene. Dette være seg kundens behov knyttet til periodisk rapportering for prosjekt og portefølje, samt integrasjon med kundens økonomisystem. 

– Tilpasning til kundens økonomisystem innebærer at når man godkjenner fakturaer, overføres de posterte bilagene til prosjektet i ISY Prosjekt Økonomi. Prosjektet kan deretter sammenligne prognose mot påløpte kostnader. Det betyr at man kan sammenligne mot tildelt budsjett, både totalt for prosjektet og for de enkelte kontrakter. Mange kunder er svært fornøyde med denne oppdaterte oversikten, samt at de slipper risikoen for formel- eller tastefeil i Excel, avslutter Kjersti.   

Noen fakta om ISY Prosjekt Økonomi: 

 • Ingenting skal installeres hos kunden - alt ligger i skyen  
 • Enkeltbrukere med egen pålogging og tilgangsstyring 
 • Webapplikasjon slik at brukeren har tilgang der man er 
 • Redigerbart dashbord med visning av livedata fra prosjekt 
 • Rapporter tilpasse den enkelte kunde sitt behov 

 

 • Anders Rognes

  Seniorrådgiver

 • Kontakt oss