Alle produkter

Produkter

Norconsult Digital har siden 1987 hjulpet BA-industriens aktører med løsninger som effektiviserer hverdagen.​ I dag tilbyr vi en hjelpende hånd innenfor fire områder; Samferdsel, Bygg og eiendom, Energi og industri, Samfunn og byutvikling. Sjekk ut alle produktene, her kategorisert ut fra hvilke fase(r) de er relevant:

Planleggings- og prosjekteringsfasen

Verktøy for planlegging og prosjektering av bygg- og anleggsorienterte investeringsprosjekter

ISY Beskrivelse

For produksjon av anbudsdokumenter og mengdebeskrivelser i hht NS3420 eller Prosesskodens koder og tekster

ISY Prosjekt

For BIM/VDC-basert koordinering av plan-, prosjekterings- og byggeprosesser, med modelldata i sentrum

ISY Calcus

For tidligfase kalkyle av kostnader, carbon footprint og LCC

ISY Prosjekt Økonomi

For byggherrer og rådgiveres oppfølging og kontroll av prosjekters (og driftskontrakters) sluttkostnad

ISY Prosjekt Plan

For effektiv prosjektstyring av leveranseprosjekter der bl.a. budsjett, timer, kostnader og fremdrift ivaretas

ISY Design

For dimensjonering av betong-, tre- og stålkonstruksjoner

FEM-Design

For avansert dimensjonering av både enkle og avanserte konstruksjoner i betong, stål og tre, ut fra den komplette 3D-modellen

ISY CAD

Løsninger som forenkler hverdagen din i MicroStation og Revit

Byggesøknaden

For distribusjon av nabovarsel og innsending av alle typer byggesøknader til kommunen

ISY Map

Brukervennlig innsynsløsning for saksbehandlere og publikum for organisasjonens geografiske data

Ramme

For statisk analyse og dimensjonering av plane rammer, fagverk, bjelker og søyler (Strusoft)

Planprosessen

For digital varsling av planoppstart til berørte parter og høringsmyndigheter. Løsningen digitaliserer planprosesser for private og offentlige planforslag

ISY Plant

En serie løsninger som lar deg konvertere 3D-modeller mellom CAD-systemer som AVEVA™ E3D/PDMS, MicroStation, AutoCAD, Inventor, Revit og AutoCAD Plant 3D

ISY Decision Making

Program og metode for beslutningsstøtte - ta bedre og mer effektive beslutninger når det er komplekst å prioritere

NS 3420

Standard for beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av forespørsler, og under utførelses- og avviklingsfasen av byggeprosjekter.

Norsk Prisbok

Oppslagsverk for byggekostnad, livsykluskostnader (LCC), og klimagassdata for ulike typer bygninger og bygningsdeler

Byggefasen

Verktøy som støtter byggeprosessen og samarbeidet mellom byggherre, rådgiver, totalentreprenør og underentreprenører

ISY Beskrivelse

For produksjon av anbudsdokumenter og mengdebeskrivelser i hht NS3420 eller Prosesskodens koder og tekster

ISY Prosjekt

For BIM/VDC-basert koordinering av prosjekterings- og byggeprosesser, med modelldata i sentrum

ISY Prosjekt Økonomi

For byggherrer og rådgiveres oppfølging og kontroll av prosjekters (og driftskontrakters) sluttkostnad

ISY ByggOffice

For entreprenører og andre utførendes kalkyle og produksjonsoppfølging av bygge- og anleggsprosjekter

ISY Anbudsweb

For distribusjon av forespørsler og anbudsinformasjon, integrert med ISY ByggOffice

Byggesøknaden

For distribusjon av nabovarsel og innsending av alle typer byggesøknader til kommunen

Planprosessen

For digital varsling av planoppstart til berørte parter og høringsmyndigheter. Løsningen digitaliserer planprosesser for private og offentlige planforslag

ISY Map Medvirkning

For informasjon om prosjekter og en arena for kommunikasjon og medvirkning i alle typer utbyggingprosjekter

Norsk Prisbok

Oppslagsverk for byggekostnad, livsykluskostnader (LCC), og klimagassdata for ulike typer bygninger og bygningsdeler

NS 3420

Standard for beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av forespørsler, og under utførelses- og avviklingsfasen av byggeprosjekter.

ISY Linker

Markedets enkleste løsning for mottak og utfylling av prisforespørsler

FDV, GIS og kommunal forvaltning

Løsninger som kobler sammen aktørene i forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsfasen, både for samferdsel, eiendom og tekniske anlegg.

ISY Eiendom

For forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer, bygg og parkområder

ISY Map

Er en brukervennlig innsynsløsning for saksbehandlere og publikum med bruk av egne geografiske data sammen med det offentlige kartgrunnlaget

ISY GIS

Er en av markedets mest omfattende løsninger for forvaltning og bruk av geografiske data

ISY ProAktiv

Løsninger for kommunalteknisk forvaltning og innkreving av kommunale gebyr og eiendomsskatt

ISY JobTech

For forvaltning, drift og vedlikehold av tekniske anlegg og infrastruktur

ISY Road

For forvaltning, drift og vedlikehold av veg og gater

PIX4D

En portefølje av programmer for digitalisering av nåsituasjonen vha scanning fra fly, droner, telefoner eller andre kamera

  • Idar Kirkhorn

    Divisjonsdirektør Produkt

  • Geir Scott Janssen

    Avdelingsleder

  • Tor Olav

    Produktsjef

  • Kontakt oss