Nå lanseres Porfyr, et «Finn.no for overskuddsmasser»

I august lanseres Porfyr, en digital markedsplass for kjøp og salg av overskuddsmasser, men allerede nå kan man teste ut løsningen gratis. – Enormt potensial i en slik løsning.

I løpet av det neste tiåret skal nærmere 20 millioner kubikkmeter steinmasse tas ut i store infrastrukturprosjekter i Bærumsregionen. Derfor startet Bærum ressursbank allerede i 2017 å kartlegge behov og mulige løsninger på håndtering av overskuddsmasser. Prosjektet er nå blitt til Porfyr, en nasjonal markedsplass for overskuddsmasser som åpner i august.

– Det er et enormt potensial i en slik løsning. Porfyr skal sørge for at færre overskuddsmasser ender opp på deponi, og heller gjenbrukes. Det vil bidra til å redusere de høye klimagassutslippene fra transport, men kan også redusere naturinngrep for å hente nye masser til prosjekter. I tillegg vet vi at masser vil bli en begrenset ressurs på sikt, sier Jon Østby, som er prosjektleder i Bærum kommune. 

Østby viser også til et økende omfang av EU-krav til gjenbruk, og at gjenbruk vil bli stadig viktigere for både offentlige anbud og omdømmet til bedrifter. Porfyr er designet for å være enkel å bruke og kan brukes av alle parter i et prosjekt, fra byggherre, entreprenører, og rådgivere, til eiendomsutviklere og transportører. Allerede før lansering har aktører over hele landet meldt interesse for portalen.

Thomas Stoltenberg, rådgiver i Norconsult Digital som har vært svært delaktig i utviklingen av Porfyr, har selv bakgrunn fra entreprenørsiden. Det har gitt verdifull innsikt i prosjektet.

–  Det kan være utfordrende for entreprenører å ha oversikt over hvilke andre overskuddsmasser som finnes, eller som det er behov for, i nærheten av prosjektene. I tillegg benytter man seg gjerne av kjente uttak, mottak og faste transportører. Det hjelper heller ikke at nye masser generelt er billige i Norge, som øker terskelen for å tenke gjenbruk, sier Stoltenberg.

Likevel opplever begge parter at bransjen ønsker en slik løsning. Derfor har Bærum kommune i flere år jobbet tett med Norconsult Digital for å utforme en dekkende og enkel markedsplass.

– Det har hele veien vært et godt samspill med Norconsult Digital, som har vært veldig engasjerte i prosjektet. Vi har dratt stor nytte av deres fagekspertise, regionale tilstedeværelse og brede nettverk, sier Østby i Bærum kommune.

Anna Eidsvig i Norconsult Digital har vært innovasjonsleder på et team av ti kolleger som har jobbet med Porfyr.

– Den store utfordringen har vært å bygge en løsning fra bunnen som skal passe for veldig ulike aktører, som samtidig trenger verktøyet i ulike faser – helt fra prosjektplanleggingen til første spadetak. Vårt mål har vært å gjøre portalen så tilgjengelig og brukervennlig som mulig for alle parter, sier Eidsvig.

Hun forteller at Porfyr er et innovasjonsprosjekt som har endret seg underveis i dialog med markedet og bransjen. Et eksempel den er den integrerte chatboten «Ein Stein», som Norconsult Digital nylig har utviklet. Ved bruk av kunstig intelligens skal den svare og gi faglige råd til brukerne, for å ytterligere forenkle prosessen.

– Norconsult Digital har vært digitaliseringspartneren som har bundet alt sammen. Dette har vært et veldig inspirerende prosjekt å ta del i. Å få overskuddsmasse til å flyte mer effektivt mellom aktører, vil spare klima, tid og penger. Det vil gi stor gevinst, avslutter Eidsvig.

  • Anna Eidsvig

    Rådgiver innovasjonsledelse

  • Karl Johan Olsen

    Divisjonsdirektør Tjenester

  • Kontakt oss