ISY GIS er klar for overgang til ny FKB-standard

Norconsult Digital gjennomfører nå en omfattende oppgradering av forvaltningsløsningen ISY GIS for å håndtere ny hovedversjon av Felles Kartdatabase, FKB 5.0. Målet er enklere, bredere og bedre bruk av kartdata.

Felles KartdataBase (FKB) er en rekke datasett som sammen utgjør noe av de mest detaljerte og grunnleggende kartdataene i Norge. Kartverket har jobbet med ny hovedversjon av databasen i et år nå, og 30. mai skal alle datasett være klare sentralt.

– Vi gleder oss over oppdateringen som Kartverket nå er i ferd med å ferdigstille. Dette er den første nye hovedversjonen siden 2007, og vil kunne ha mye å si for forenkling av bruken av kartdata, sier Tor Olav Almås, produktsjef i Norconsult Digital.

Oppdateringen får betydning for alle kommuner og leverandører av GIS-løsninger, som Norconsult Digital. Flere datasett får store endringer i innhold og struktur, mens andre vil ha mindre justeringer. I tillegg endres håndtering av kodelister.

 

Endringer i datamodellen krever tilpasning av ISY GIS

ISY GIS er Norconsult Digital sin løsning for generell kartforvaltning med digitalisering, kontroll og oppdatering av det nasjonale kartgrunnlaget. Løsningen har fagmoduler som er tilpasset saksbehandling i kommuner for en effektiv forvaltning av kartgrunnlaget og tilhørende applikasjoner. 

– ISY GIS tilpasses nå den nye versjonen av FKB. Vi jobber tett med Kartverket og har gjort kontinuerlig testing underveis. Siden januar har vi hatt ukentlig dialog for å sikre at oppdateringen skjer på en smidig måte, til glede for kommunene og deres brukere av kartdata, sier Almås.

Oppdateringen vil gjøre det enklere for brukere å ajourføre sine kartdata, og for eksempel bruke dem i fremstilling av 3D-modeller av bygg og terreng.

 

Norconsult Digital står klare til å hjelpe kommunene med overgangen

Den nye versjonen av ISY GIS vil være klar for alle våre kunder fra 15. mai. Kommunene har da to uker på seg til å forberede seg på overgangen.

Norconsult Digital jobber tett med kommunene og tilbyr hjelp til de som har behov for det.

– Vi har dialog med alle kommunene vi jobber med og har avtalt bistand for oppdatering av våre løsninger med mange av kundene. Vi står klare til å hjelpe alle som har behov for det i overgangen, sier Almås.

 

Norconsult Digital fikk nylig nytt navn, ny grafisk profil, ny webside og produktmerkevaren ISY har fått ny logo. På den nye websiden kan kundene våre nå laste ned programvare og finne informasjon på en enda smidigere måte.

  • Tor Olav

    Produktsjef

  • Kjell Sandal

    Salgssjef Samfunn og byutvikling

  • Kontakt oss