Systemutvikling for en bedre hverdag

Statens vegvesen trengte bistand til videreutviklig- og vedlikeholdsaktiviteter knyttet til system for oppfølging av kontrakter med entreprenører for drift og vedlikehold av Norges riksvegnett. Resultatet ble ELrapp - en løsning som er utviklet av Norconsult Digital.

Våre systemutviklere samarbeider godt for optimale løsninger.

Systemutvikling for en bedre hverdag

Med god dialog og tett samarbeide skaper vi gode løsninger med våre kunder.

Siden høsten 2021 har vi jobbet med migrering av løsning for kontraktsoppfølging til SVVs egen skyplattform. ELRAPP er et web-basert system som sikrer oppfølging av oppgavene i Statens vegvesens entreprisekontrakter.

 

Banebrytende løsning

ELRAPP brukes også til føring av oversiktslister som alle entreprenører er pålagt å utføre på vegne av Statens vegvesen for alle typer kontrakter. ELRAPP inkluderer entreprenørens innrapportering av informasjon, Statens vegvesen sine egne kontroller, oppfølgningspunkter i kontrakter (frister og avvik) og rapportering.

Dette er en fullstendig modernisering av IT-løsningen til moderne front- og backend. Det er også flyttet til drift på skyplattform som vil åpne for fremtidige teknologiske muligheter og integrasjonsmuligheter der Statens vegvesen kan dra mer nytte interne datakilder og løsninger.

- Teamet fortjener virkelig skryt for en supert jobb og et meget bra resultat, forteller Torstein Isaksen i SVV.

ELrapp er skyplattform som åpner nye muligheter for at Statens vegvesen skal nå deres mål, visjoner og ambisjoner, og en av våre måter å bidra til å forbedre hverdagen. Hver eneste dag.

- Vi er klare for å sammen løfte din virksomhet til neste nivå innen systemutvikling, og håper du tar kontakt med oss om du har behov for bistand, avslutter Ruud Gundersen.

Prosjektet har vært ambisiøst der løsningen i forkant av migreringen blant annet har vært gjennom en fullstendig teknologisk moderniseringsprosess. Løsningen kjører nå som en Single Page Application med moderne front- og backend.

- Marita Ruud Gundersen, gruppeleder IT-konsulenttjenester i Norconsult Digital

Kontakt oss