Med BIM går byggingen av Bybanen på skinner

Bybanen på skinner

I november 2022 sto en ny bybanetrase klar til å frakte innbyggere fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen. Banen ble bygget ved hjelp av den fremste teknologien innen 3D-modellering og BIM.

Prosjektnavn

Byggetrinn 4; Bergen sentrum - Fyllingsdalen

Kunde

Bybanen Utbygging AS

Sted

Bergen

Periode

2015 til 2023

Nøkkeltall

Bybanen til Fyllingsdalen omfatter en ny bybanelinje på ca. 9 km. Traséen er anleggsteknisk krevende og omfatter bla:

- 2 nye tunneler på tilsammen ca. 4 km
- 7 nye holdeplasser herunder underjordisk holdeplass ved Haukeland
- Utfylling i sjø langs Store Lungegårdsvann for etablering av bane og ny strand og parkarealer
- Brokonstruksjoner for kryssing av Fjøsangervegen og Hjalmar Brantingsvei
- Støttemurer, kulverter, tunnelportaler
- Sykkelveier og tunneler
- Masseutskifting på Mindemyren
- Flytting av eksisterende infrastruktur i bakken
- Omlegging av veitrafikk i Fjøsangervegen, Lungegårdskaien, Kanalvegen, Hjalmar Brantingsvei/Folke Bernadottesvei
- Arkeologiske utgravinger

Kompleks infrastrukturprosjektering i trange byrom

Bybane-prosjektet innebærer kompleks infrastrukturprosjektering i trange byrom. Bybanens positive erfaring fra tidligere byggetrinn gjorde at de i byggetrinn 4 satte enda høye krav til 3D-modellering og bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM). 

Svein Rosseland, kontraktsbyggeleder i Bybanen Utbygging, forteller at BIM-modellen gjør det enklere å oppdage feil.

– Med BIM ser du feil og dårlige løsninger som du tidligere ikke ville oppdaget før i selve byggefasen. Det er mye bedre å ta seg litt ekstra tid til å rette opp feil i planleggingsfasen. Å få stopp under byggefasen kan fort bli veldig dyrt, sier Rosseland.

 

En helt ny arbeidshverdag

Anleggsdelen av Bybaneprosjektet er delt inn i fem store grunnentrepriser, hvor NCC er entreprenør på to av dem. Selv om mange entreprenørselskaper allerede er i gang med å bygge 3D-basert, er det langt fra alle som har praktisk kjennskap til den nye teknologien.

– Vi har hatt svært positive opplevelser med å jobbe modellbasert. Å kun måtte sette seg inn i én modell, kontra flere tusen tegninger, har gjort prosessen mye enklere og ført til færre feil. Det har rett og slett vært en helt ny arbeidshverdag for oss, sier Knut Rune Brugrand, BIM-koordinator i NCC.

 

Krav om BIM-ressurs

Brugrand forteller at å jobbe modellbasert var utfordrende til å begynne med, men etter hvert som entreprenørene fikk BIM under huden, ble det tatt godt imot.

– Vi har hatt et stort kompetanseløft i vår bedrift, som vi kommer til å ha glede av i lang tid fremover. Det er ikke mange som har lyst til å gå tilbake til tegninger nå, sier Brugrand.

Brugrand er en viktig ressurs for å tilrettelegge underlaget for optimal bruk i utførelsen. Bybanen Utbygging har som krav at entreprenørene stiller med slike ressurser.

 

Få og store kontrakter letter prosessen

Bjørn Gisle Hodneland, BIM-koordinator i Norconsult Digital, er innleid som BIM-ansvarlig hos Bybanen Utbygging i forbindelse med prosjektet. 

- Å være BIM- leder i et så stort prosjekt innebærer et hav av oppgaver. En av de viktigste er å utarbeide og følge opp BIM- krav og rammeverk sammen med prosjekterende og utførende slik at BIM- mål og -gevinster oppnås, forklarer Hodneland.

BIM er et viktig ledd i informasjonsflyten i prosjektet og det innebærer at Hodneland må sørge for at struktur og informasjonsinnhold er på plass og at kvaliteten på informasjon og modeller er god. Videre handler jobben om å optimalisere informasjonsflyten, gjerne gjennom automatisering av dataflyt. Sist, men ikke minst, må det jobbes kontinuerlig med forbedring av arbeidsprosesser og kompetanseheving relatert til prosjektgjennomføring, ved å benytte eksempelvis VDC (Virtual Design and Construction).

– Godt samarbeid har vært avgjørende for å lykkes. Vi som byggherre må hjelpe så godt vi kan med å levere gode modeller og følge opp alle på en god måte. Da er det en fordel med få og store kontrakter, sier Hodneland.

  • Bjørn Gisle Hodneland

    Fagekspert

  • Kontakt oss