Driftsoptimal løsning for kraftproduksjon

Vannkraft har en stolt og lang tradisjon her til lands, og står for omtrent 90 prosent av all kraften som produseres i Norge. Mange av dagens vannkraftverk har vært i drift lenge, og etter hvert som tiden går øker både slitasjen på kraftverkene og med det øker sannsynligheten for at maskineri kan svikte. Smart vedlikehold er derfor essensielt for å sikre stabil og effektiv drift.

Samarbeidet med Norconsult Digital har vært svært godt. Deres rådgivere er interesserte, viser forståelse for problemstillingen og skaper bærekraftige løsninger. Ved å utvikle løsningen etter behov har samarbeidet med Norconsult Digital resultert i et produkt med nytteverdi og lang levetid.

- Terje Amundsen, produksjonsplanlegger i Skagerak Energi

I 2019 gikk Norconsult Digital sammen med Skagerak Kraft og fire ledende kraftprodusenter for å skape et helt nytt verktøy som kunne korttidsplanlegge vedlikehold. Målet med bransjesamarbeidet var å minimere tiden produksjonsanlegget er ute av drift, fordi norske vannkraftprodusenter stadig må produsere mer kraft med færre ressurser og at effektiviseringen av arbeidsprosesser er en kritisk suksessfaktor. Resultatet ble plattformen ISY JobTechs Utetidkalender hvor markeds-, prosjekt- og vedlikeholdsavdelingen har en felles oversikt over produksjonsutstyret som tas ut av drift og optimaliserer dette opp mot tilgengelige ressurser.

 

Samhandling i samme løsning

Skagerak Kraft er en av landets største elektrisitet-produsenter med 33 vannkraftverk og 46 generatorer og en av selskapene som var med å utvikle Utetidskalenderen fra start. I dag kan Skagerak Kraft samle all informasjon om vedlikehold på en felles plattform med ett felles grensesnitt.

Norconsult Digital har hjulpet oss å lage et fleksibelt markedstilpasset vedlikeholdsverktøy som både sparer tid og penger ved å kombinere markedssituasjonen med behov for vedlikehold. Et unikt produkt med stor verdi, forteller Terje Amundsen.

Planlegging av vedlikeholdsarbeid krever tett samarbeid og smidig samhandling mellom ulike miljøer i bedriften. For Skagerak Kraft bidrar verktøyet til en enklere dialog, og resulterer i at de i dag jobber sammen i ett og samme program, istedenfor å utveksle informasjon gjennom regneark og e-poster. Med løsningen i sentrum effektiviserer internt samarbeid planleggingen av produksjonen og skaper bedre lønnsomhet for bedriften.

Prisen på strøm baseres på forbruket i markedet og tilgangen på vann i magasinene. Markedsavdelingens jobb er å disponere vannet for at tilbudet imøtekommer etterspørslen. Gjennom vår teknologi kan vedlikeholdsavdelingen flagge behovet for å stanse anlegget, og markedsavdelingen kan foreslå gode tidspunkter å utføre vedlikeholdsarbeidet i programmet. En del av vedlikeholdsarbeidet som gjøres krever at maskinene blir tatt ut av drift. For vannkraftverk er dette noe av det mest kostbare de gjør, da inntekter forsvinner i dette tidsrommet. Derfor er det viktig for kraftselskapene at produksjonen stanses på tidspunktene hvor inntjeningen er lavest.

Bærekraft er lønnsomhet

Det er både god økonomi og bærekraftig å produsere energien på en mest mulig effektiv måte. Bemanning hos kraftselskapene er svært mye lavere enn før og de har behov for å holde driftskostnadene nede. Samtidig ønsker aktørene å produsere på de tidspunktene som gir mest mulig igjen for energien som blir solgt. Da må de som skal vedlikeholde anleggene utnytte tidsvinduene er man faktisk kan stenge ned et aggregat. Dette skaper en vinn – vinn – vinn situasjon. Ved at det interne samhandlingen mellom avdelingene løftes opp, at selskapet gjennom økt konkurransekraft styrker sin posisjon og at kundene får en mer forutsigbar og grønn kraftleverandør, bidrar dette til en grønnere energi som vi får glede av.

Fremtidens løsning for morgendagens utfordringer

De største kraftselskapene i Norge er medlem av Nord Pool, Europas ledende kraftbørs. Som medlem plikter de seg til å registrere hvor mye strøm de skal levere for å sikre forutsigbarhet. Om kraftselskapene ikke lykke si å levere det de har lovet, må de kjøpe strøm fra sine konkurrenter for å «nulle ut» differansen. Derfor ligger det store gevinster i å effektivisere, digitalisere og automatisere manuelle prosesser. Utetidskalenderen er derfor koblet på Skagerak Krafts handelssystem slik at utilgjengelighet automatisk synliggjøres.

Ved å skape større forutsigbarhet, sikkerhet og samarbeid, bidrar vi hver dag til å forbedre og skape en mer driftsoptimal kraftproduksjon for Norge og Europas befolkning.   

  • Ottar Brekke

    Fagekspert

  • Kontakt oss